May 31, 2018

Ukuthwala pamphlet (ZUL) (2018)

IsiZulu guide to ukuthwala – for Community Advice Officers
May 31, 2018

Ukuthwala pamphlet (ENG) (2018)

A guide to ukuthwala – pamphlet for Community Advice Officers
May 31, 2018

Ukuthwala poster (ZUL) (2018)

A guide to ukuthwala in isiZulu – poster for schools  
May 31, 2018

Ukuthwala poster (XHO) (2018)

A guide to ukuthwala in isiXhosa – poster for schools